Utanlandske kvinner til krisesenter

Stadig fleire utanlandske kvinner søkjer hjelp på Krisesenteret i Sogn og Fjordane. Nesten halvparten av dei som bur på Krisesenteret er utanlandske kvinner og barn.