Hverdagsrasismen

Rasismen og intoleransen herjer i Norge hver dag, og i morgen vil mange av dem som gikk i toget, fortsette å bidra med negative verdier. Det blir, for mange, som 17. mai eller en søndag i kirken, det handler mest om å vise seg.