Bybaner og andre tankebaner

Jeg viser til intervju med undertegnede i BT lørdag 3. februar og påfølgende oppslag i den forbindelse. Bakgrunn for intervjuet var at BT tok kontakt i forbindelse med at jeg stiller som kandidat til nestledervervet i Arbeiderpartiet i Bergen. BT ønsket en presentasjon av politiske tema jeg oppfattet som særlig viktige.