Kollektiv suksess

Dobbelt så mange passasjerar i januar i år samanlikna med to år tilbake i tid: Kystbussen mellom Bergen og Stavanger er ein kollektiv suksess, og set stadig nye rekordar.