Misunnelig på Angvik

I BT den 3. februar kan vi lese to strålende innlegg, der professor Birger Angvik redegjør for tingenes økonomiske tilstand ved hans institutt ved Det historisk-filosofiske fakultet ved byens universitet.