Ikke beroliget

Sjeflege dr.med. Jan Olofssons redegjørelse forrige lørdag for praksis med behandling av slagpasienter på Haukeland var ment som en beroligelse.