Lokale førerkort

Forslaget mitt om å utvide bruken av førerkort med begrensning har vakt stor interesse de siste dagene.