Storsentrum med supermenighet

Biskopen i Bjørgvin og Kirkevergen i Bergen har satt i gang en prosess for å slå sammen menighetene i Bergen sentrum til én ny menighet med ett menighetsråd fra 1. januar 2002.