Fløtt Torget te Bryggen!

La fiskehandlerne på Torget får hver sin liten butikk på Bryggen. Om sommeren kan de stå ute med bodene og fiskekummene. Vinterstid kan de trekke i hus.