Norsk og engelsk i sorgen

I min ungdom moret vi oss av og til med å blande engelske eller tyske ord inn i ellers norske setninger.