Uforsvarleg forslag ifrå Helse Vest

Helse Vest har store utfordringar framføre seg og svake grupper vert sett opp mot kvarandre. Innbyggjarane i Hordaland og Sogn og Fjordane går usikre tider i møte, dersom den akuttmedisinske beredskapen vert lagt ned ved lokalsjukehusa.