Jondalstunnelen nesten i mål

No står det på Framstegspartiet om Jondalstunnelen skal få den statlege løyvinga som er ein føresetnad for at tunnelen vert bygt.