Taus lensmann

Mannen som mottok anmeldelsen, unnlot å få den registrert, og unnlot å etterforske om incest-påstandene kunne være falske, ønsker ikke å si stort.