Stal medan hotellgjest sov

Medan hotellgjesten låg og sov, kom tjuvane seg inn på rommet og stal frå han ulike verdisaker.