- Ikkje uventa

Nordisk Språkteknologi (NST) på Voss har lausrive seg frå sin belgiske teknologileverandør L&H, men administrerande direktør Geir Arne Veglo gler seg slett ikkje over at leiarane hamnar i fengsel.