BT og kelneradelen

BT-journalist Einar H. Spang går i avisens søndagsutgave til et usminket angrep på prosentlønnete servitører.