Samarbeid mellom hjem og skole

Jeg leste i BT 14. Juni, at NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring), hadde gjort en undersøkelse om samarbeidet mellom skole og hjem på oppdrag fra Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG).