Sykehusreform og videregående skole

I flere år har Hordaland fylkeskommune omdisponert de frie inntektene til helsesektoren på bekostning av skolesektoren.