Rokkan-pris til kvinnelige forskere

BEATE HUSEBY og TORIL AALBERG ble i går tildelt Stein Rokkan-prisen for sine doktoravhandlinger.