Bergen som finansmiljø

Det halvstatlige investeringsselskapet som ble opprettet høsten 2000 er vedtatt lagt til Bergen. Regjeringen kan ikke godta at teknokraten Tormod Hermansen saboterer vedtaket.