Legekontroll av eldre

Helsekontrollen av eldre syke mennesker som bor hjemme med tilsyn av hjemmesykepleien er mangelfull i Norge.