Helseføretaka - kven er dei til for?

Dette spørsmålet stiller eg til dei som gjekk inn for at staten skulle overta sjukehusa.