Fylkeskommunen undergraver

Viser til oppslag i Bergens Tidende 23.juli d. å. Norsk Kommuneforbund i Bergen reagerer sterkt på at Hordaland fylkeskommune vil kutte all voksenopplæring til høsten.