To kriger og en valgkamp

President George W. Bush erklærte terroren krig og har skåret høyt i meningsmålingene i USA. På vei til mellomvalget i november må han også love krig mot grådigheten og ulovlighetene i big business, som presidenten selv er en del av. En ugrei sak, terror er enklere, skriver journalist Georg Øvsthus.