Forslumming av skolen

Vi er på vei mot et nytt skoleår. Elever og lærere ser frem til et år med forventninger og nye utfordringer.