Dreg Dingja ut or svevnen

Med tilbod om gratis hustomter, arbeidsplassar, ny veg og vakker natur vonar dei 39 fastbuande i Dingja å verta fleire.