Fjernadopterte seks katter

Jenny Mikko ser på kattene som sine barn. Dermed var hun heller ikke i tvil, da hun så brosjyren om fjernadopsjon av bakgårdskatter i Bergen.