Prislapp på bin Ladens hovud?

Det har inga meining å ta livet av han i vilt hat. Han kan verta ein nyttig mann. Ein må venda det vonde til det gode. Kjærleik avlar kjærleik, hat avlar hat, fiendskap.