Nok er nok

Fiskarane er kjende for å ha eit ramsalt språk, men når dei nyordningane som no er på trappene skal drøftast, må sjølv ein fiskar leite etter ord.