Kommunale feriereiser

En ordfører arrangerer i kommunal regi sydenreiser for pensjonister. Riktig nok betaler pensjonistene selv for reise og opphold, men det er altså kommunen som er reisebyrå.