Også Sp svikter de svake

Senterpartiets stortingskandidat Rune J. Skjælaaen, retter i BT 21.2. sterk kritikk mot sosialminister Guri Ingebrigtsen, fordi hun vil regne barnetrygd og kontantstøtte som inntekt ved tildeling av sosialstøtte. Det gjør Skjælaaen med rette.