Pengemangel i Helse-Norge

Prestisjebygg og statussymboler som operabygg og fotballarenaer finnes det penger til