Sånn er kapitalismen!

I markedsliberalismens lovpriste tidsalder, skjer det stadig større «fremskritt» i kampen om profitt og fortjeneste.