Bensinavgifter og andre avgifter

Ref. til leder i BT 19.10. Vegdirektøren vil intensivere veiprising. Det settes opp enda flere fotobokser.