Sjukmeldt etter påstand om korrupt politi

Den tiltalte sjefen for distribusjon av Ålvik-sprit og advokaten hans er begge sjukmelde.