Er vi tjent med Vegvesenet?

Er trafikantene tjent med at Vegvesenet stenger Bergens innfarts- og utfartsveier etter eget forgodtbefinnende?