Sentralbadet og åpningstidene

Jeg er en flittig bruker av badet, i likhet med mange andre, i alle aldrer. Vi finner nytte og glede i å svømme der, og henter inn en stor gevinst på helsesiden. Ikke bare for oss selv, men naturligvis også for samfunnet.