Frp og innvandring

I sitt oppsett i BT den 10. ds. uttaler Arne Sortevik at Frp tar «avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på rase, kjønn, religion og etnisk opprinnelse».