Amnesty bruker ikke trusler!

I et leserinnlegg i BT tirsdag 6. februar fremsetter Frank W. Hansen fra Pensjonistpartiet en del påstander som må korrigeres .