Catch 22, Aslak Sira Myhre

RV-leder Aslak Sira Myhre er dømt for ulovlig fravær fra militæret uten vurdering av hans nekting.