35,7 prosent dyrere å studere

Jeg er enig med Astrid Mjærum (BT 24. mai) at Norge trenger en høyt utdannet befolkning. Høyt kunnskapsnivå gir konkurransefortrinn.