Brøyting eller brauting?

Journalist Jan Stedje har i lørdagsavisen et stort oppslag med tittel «Livsfarlig kolonne over Hardangervidda». Oppslaget har Miljøvernforbundet som kilde og det uttrykkes sterk bekymring for trafikantenes sikkerhet ved kolonnekjøring over Vidda.