Storting for offentleg tilsette?

Onsdagens «Holmgang» gav ikkje mykje svar på kvifor/kvifor ikkje stortingsrepresentantane skal ha så mykje betre etterlønns- og pensjonsordningar enn alle andre