Fana-lensmannen fristet av Friele

Norvald Visnes hadde egentlig gitt seg i bystyret. Så dukket ordførerkandidaten Herman Friele opp...