Etterlyser konfliktråd for foreldre

Psykologi-professor Frode Thuen (bildet) mener det burde opprettes tvunget konfliktråd for foreldre som sliter med å finne samværsordninger etter samlivsbrudd.