Kunne spart 104 millioner

Det er skremmende å vite at flertallet i fylkestinget foretrekker ekstraregninger på 104 millioner kroner fremfor å ta i bruk anbud.