Eit makkverk frå departementet

epartementet vil fjerne all økonomisk tankegang frå vidaregåande skule. Det mest populære faget på grunnkurset for allmenne, økonomiske og administrative fag (AA), økonomi med integrert databehandling, skal no øydeleggast av departementet ved at veketimetalet vert redusert frå fem timar til to timar.