Har vi mistet reaksjonsevnen?

Thorbjørn Jagland har hatt noen dager fri og hatt anledning til å sjekke tv-kanalens tilbud.