I strid med instruks

"Saken kom åpenbart skjevt ut allerede fra starten av, bl.a. ved at anmeldelsen av 14. februar 1995 - i strid med påtaleinstruksens paragraf 7-1 - først ble registrert 4. november 1998."