Motocross er viktig

Viser til innlegg i BT 22. februar av Smedhaug/Søraa, turgåere i Kanadaskogen. Jeg ser av innlegget i BT at ovennevnte mener at turterrenget i Kanadaskogen er viktigere enn motocrossbane.